Polityka Prywatności serwisu pracusie.pl

Definicje

Serwis - internetowa platforma (portal, strona www) publikacji zleceń, w wielu zdefiniowanych, w serwisie branżach, dostępna pod adresem internetowym http://www.pracusie.pl prowadzona przez:
Grey Bay Bartosz Grejner
Numer identyfikacji podatkowej 9730822535;
Numer REGON: 081027332;
Miejsce rejestracji: Zielona Góra

Użytkownik serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy, Wykonawcy lub w obu rolach jednocześnie.

Wstęp

Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Serwis.

Administratorem danych osobowych jest: Grey Bay Bartosz Grejner

 • Serwis przykłada wielką wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, w szczególności:
  - dane osobowe Użytkowników są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności
 • zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO)
 • Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.

Do danych osobowych publikowanych przez Serwis należą:

 • Nick (nazwa ekranowa) Użytkownika
 • dane adresowe zlecenia w szczególności: województwo, gmina, kod pocztowy oraz miejscowość. 
 • data rejestracji 

Dane osobowe zbierane przez Serwis i podlegające Polityce Prywatności

Serwis Pracusie.pl zbiera szereg danych od Użytkowników w szczególności:

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji

Dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu posiadają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera czy będzie występować w Serwisie w roli zleceniodawcy lub Wykonawcy. Możliwe jest występowanie w obu rolach jednocześnie.

Rejestracja w serwisie jako Zleceniodawca lub Wykonawca wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, Nick (nazwa ekranowa), e-mail, hasło i adres wraz z kodem pocztowym. W przypadku jeśli rejestruje się Firma wymaga dodatkowo podania nazwy firmy, numeru NIP, numeru REGON oraz adresu prowadzenia firmy (w tym miasto, gmina, województwo, kod pocztowy oraz kraj).

Dane osobowe zbierane podczas wystawiania zlecenia

Podczas wystawiania nowego zlecenia zleceniodawca powinien podać orientacyjne miejsce wykonania zlecenia w przypadku, gdy różni się ono od adresu zamieszkania podanego podczas rejestracji. W szczególności opis zlecenia powinien zawierać następujące dane: województwo, gmina, kod pocztowy oraz miejscowość.

Dane te będą publicznie widoczne dla wszystkich zalogowanych Użytkowników Serwisu po opublikowaniu zlecenia na Karcie Zlecenia.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Serwis anonimowo może zbierać informacje o działalności Użytkowników online takie jak na przykład schematy postępowania Użytkownika podczas przeglądania zasobów sieciowych.

Niektóre informacje techniczne, jakie Serwis może anonimowo zbierać obejmują: rodzaj przeglądarki używanej przez Użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, rodzaj procesora, sposób łączenia się z Internetem, informacje o położeniu geograficznym oraz inne.

Dodatkowo Serwis zapisuje i wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. W szczególnych przypadkach opisanych w regulaminie adresy IP Użytkowników w celach dowodowych mogą zostać udzielone właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim administrator witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Na naszej stronie internetowej pliki cookie wykorzystywane są do m.in. celów statystycznych (Google Analytics).

Jak wyłączyć pliki Cookies?

 • W przeglądarce Mozilla Firefox
  W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
  W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • W przeglądarce Google Chrome
  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • W przeglądarce Opera
  Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Apple Safari
  W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
  Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Dane osobowe niepodlegające Polityce Prywatności

Dane osobowe podawane dobrowolnie

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników w opisie profilu, opisach Zleceń są dostępne dla wszystkich korzystających i odwiedzających Serwis. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania niezamówionych materiałów i informacji. W związku z tym dane te nie podlegają Polityce Prywatności a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje dobrowolnie upublicznione w Serwisie przez Użytkowników.

Inne jawne dane osobowe

W profilu publicznym Użytkownika w zależności od roli mogą być dostępne następujące dane odzwierciedlające aktywność Użytkownika w Serwisie:

 • opis działalności, ulubione kategorie zleceń oraz obszar działalności
 • otrzymane i wystawione komentarze
 • wystawione zlecenia, zrealizowane zlecenia oraz zlecenia w których Użytkownik aktualnie bierze udział

Sposób wykorzystania danych przez Serwis

Cel zbierania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 • Nick (nazwa ekranowa) jednoznacznie identyfikuje każdego Użytkownika i jest wykorzystywany w procedurze logowania.
 • Adres email wykorzystywany jest do komunikacji Serwisu z Użytkownikami w tym do wysyłania materiałów marketingowych i może być wykorzystywany w procedurze logowania
 • Imię i nazwisko służą do spersonalizowania kontaktów z Użytkownikiem.
 • Dane adresowe Zleceniodawców wykorzystywane są do graficznego przedstawienia miejsca zlecenia za pomocą mapy widocznej przy każdym wystawionym zleceniu Użytkownika. Dane adresowe Wykonawców wykorzystywane są do ustalenia obszaru ich działalności.
 • Firma, NIP oraz REGON wykorzystywane są do zweryfikowania danych Zleceniodawców i Wykonawców. Poprawność sum kontrolnych numerów NIP oraz REGON weryfikowana jest za pomocą ogólnie dostępnego algorytmu. Dane te mogą być weryfikowane przez Administratora Serwisu.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Użytkownik akceptując regulamin Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Serwis oraz podmioty współpracujące. Dane osobowe uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.

Uzupełnianie danych osobowych Użytkownika danymi z innych źródeł

Serwis nie uzupełnia danych osobowych Użytkowników danymi z innych źródeł.

Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym mailingów na podany podczas rejestracji adres email. Rezygnacja wiąże się z usunięciem konta Użytkownika i utratą praw do korzystania z serwisu.

Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego konta z Serwisu. W tym celu należy powiadomić Administratora. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w par. 4 Regulaminu.

Komunikacja w Serwisie

Komunikacja między Użytkownikami Serwisu

Do komunikacji między Użytkownikami służy system powiadomień dostępny na Karcie Zlecenia. Wiadomości mogą być redagowane i odbierane przez formularz dostępny po zalogowaniu na Karcie Zlecenia. System bazuje na nazwie ekranowej Użytkownika, nie wymaga znajomości adresów email innych Użytkowników ani ich nie udostępnia.

Komunikacja między Serwisem a Użytkownikami

Użytkownicy mogą komunikować się z administracją Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej info@pracusie.pl

Użytkownicy serwisu zależnie od roli otrzymują automatyczne powiadomienia email o zdarzeniach powiązanych z ich aktywnością w serwisie np. potwierdzenie przyjęcia oferty, odwołania przyjęcia oferty, potwierdzenie rejestracji w serwisie i inne.

Użytkownik, który zarejestrował się jako Wykonawca może otrzymać również powiadomienia o nowych Zleceniach z wybranych przez niego kategorii oraz województw. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych aukcjach poprzez modyfikację ulubionych kategorii zleceń w dostępnym po zalogowaniu menu Moje Dane.

Ochrona danych osobowych

Obowiązki Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu i nie udostępniania go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z formularza aktualizacji danych osobowych.

Użytkownicy są zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w przypadku gdy dane te ulegną zmianie. Odpowiedni formularz służący do samodzielnej aktualizacji danych osobowych dostępny jest po zalogowaniu w menu Moje Dane.

Obowiązki Serwisu w zakresie ochrony danych osobowych

Serwis zobowiązuje się chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą Serwisu. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. Dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenie danych

Komunikacja między Serwisem a komputerem Użytkownika może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Bezpieczna wersja Serwisu dostępna jest pod adresami internetowymi https://www.pracusie.pl

Pozostałe

Wyłączenie z odpowiedzialności
Odpowiedzialność serwisu reguluje Regulamin.

Reklamy

Serwis publikuje reklamy komercyjne. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Linki do innych stron internetowych

Na stronach Serwisu publikowane są linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Serwisu jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnej chwili. Każdego Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie  http://www.pracusie.pl/polityka-prywatnosci

Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z serwisu administratorom.